P92 Group

architect & Interior

P92group architecture Interior ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และให้บริการออกแบบและก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และตกแต่งภายใน โดยทีมงานมืออาชีพที่รับประกันประสบการณ์และผลงาน 30 ปี บ้านที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงพยาบาล คลินิก คาเฟ่ สำนักงาน พร้อมด้วยผลงานที่โดดเด่นกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในโลกแห่งการออกแบบ อสังหาริมทรัพย์ ด้วยผลงานและรางวัลมากมาย

our references

0 +
YEARS
0 +
PROJECTS
0 +
MILLION M2 OF PROJECTS