P92 Group

our Srevice

Architecture  Interior

P92 GROUP

เราคือ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน การออกแบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตกแต่งภายใน  และออกแบบภูมิทัศน์ ด้วยทีมงานช่างก่อสร้างมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปี การันตีผลงานด้วยคุณภาพ 

บริการของ P92 GROUP

ตกแต่งภายใน

ด้วยคุณภาพ เหนือมาตรฐาน

การออกแบบภูมิทัศน์

ออกแบบภูมิทัศน์ทุกขนาด (Landscape)

สถาปัตยกรรม

โดยทีมสถาปนิกวิชาชีพ

วิศวกรรมโครงสร้าง

บริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกรูปแบบ

ขั้นตอนการทำงาน P92 GROUP

"เพราะลูกค้าคือหัวใจหลักในการให้บริการ"

THE RESIDENTIAL PROJECT COLLECTION

บริการตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม การออกแบบภูมิทัศน์ และวิศวกรรมโครงสร้างที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยในสาขาต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย โรงแรมรีสอร์ท โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และ ออฟฟิศสำนักงาน

No posts found.